CENÍK

Jednorázový vstup základní


120,00 Kč

Jednorázový vstup snížený

Student, senior 60+

110,00 Kč

Permanentky:


5 vstupů základní

platnost 2 měsíce

570,00 Kč

5 vstupů snížená

platnost 2 měsíce / student, senior 60+

525,00 Kč

10 vstupů

platnost 3 měsíce

1.080,00 Kč

20 vstupů

platnost 6 měsíců

1.920,00 Kč

Dárkové poukázky


dle Vašeho přání

Ručník s logem


99,00 Kč

Voda/proteinová tyčinka/UNI drink


20,00/60,00/10,00 Kč

1 měsíc = 30 dnů. Nejsme plátci DPH.

Všeobecné obchodní podmínky

Marek Šolc, Střekovské nábřeží 861/15, 400 03 Ústí nad Labem, IČ: 87817667

Provozovna: H.E.A.T. Centrum Litoměřice, U Školy 5/1, 412 01 Litoměřice

PRAVIDLA REZERVACÍ:

Rezervace na lekce ani jejich zrušení již neprobíhá přes Messenger, SMS, e-mail.

 • Rezervovat si místo na lekci nebo rezervaci zrušit můžete zde nebo osobně na recepci centra.
 • Pro rezervaci na lekci je nutná registrace, sloužíci pouze pro účely centra, proto v registraci zadáváte jen své základní údaje (jméno, příjmení, e-mail, telefon).
 • Místo na lekci máte rezervované jen v případě, že je zaplacené (buď předplacená permanentka, jednorázový vstup, zaplacený vstup přes platební bránu).
 • Rezervace je závazná a v případě, že svou rezervaci nezrušíte včas, vztahují se na vstup STORNO podmínky.
 • Lekce se bude konat v případě, kdy je na ní přihlášeno více jak 5 lidí. V případě zrušení lekce Vám přijde informační SMS maximálně 2 hodiny před konáním lekce a vstup Vám vrátíme na účet v rezervačním systému.
 • Rezervace více míst jednou osobou z jednoho uživatelského účtu je možná, při příchodu si pak každý může v hotovosti zaplatit vstup sám.
 • NÁHRADNÍCI: pokud jste přihlášení jako náhradníci a uvolní se pro Vás na lekci místo, přijde Vám automaticky informační SMS.

Pokud budete mít s podmínkami problém, rezervace není nutná, sledujte si stav obsazenosti lekce a přijďte v případě, že pro Vás bude místo. Nevýhodou je, že nemáte garanci volného místa ve chvíli, kdy přijdete.

STORNO

 • Pokud zrušíte lekci 8 a méně hodin před začátkem lekce, Váš vstup v celé své výši propadá. Výjimkou je vždy jenom nečekaný zhoršený zdravotní stav klienta.
  Při splnění podmínek zrušení rezervace bude Váš zaplacený vstup vrácen na Váš účet v rezervačním systému. Budete jej moci uplatnit při své další návštěvě.  
 • Pokud zrušíte lekci více než 8 hodin před začátkem lekce, je Vám vrácen vstup na Váš účet v rezervačním systému.

PLATBY

Hotově, online platbou, převodem na účet (v případě potřeby Vám vystavíme fakturu pro zaměstnavatele), SODEXO passy, benefitové karty - Multisport a Benefit.

SODEXO passy a benefitové karty lze využít pouze na jednorázové vstupy.

Žádost o prodloužení, případně přesun na jinou osobu musí proběhnout písemnou cestou na e-mail: info@heat-litomerice.cz

Nevyčerpaný kredit propadá nebo lze přesunout jednou na 1 jinou osobu.

REKLAMACE

Reklamace přijímáme pouze písemně, a to na e-mail: info@heat-litomerice.cz

OSTATNÍ

Každý cvičící svou účastí na lekci souhlasí s tím, že zná svůj zdravotní stav a cvičení svému stavu přizpůsobí. O svých zdravotních omezeních, o případném těhotenství, svého instruktora informuje předem. Každý také cvičí tak, jak mu jeho okamžitý stav dovolí.

Všichni instruktoři jsou kvalifikovaní. Certifikáty jsou k nahlédnutí na recepci centra. Instruktoři nenesou odpovědnost za zranění vzniklá během lekce či po lekci.

Podmínky jsou platné ke dni 01. 10. 2020

Ochrana osobních údajů

Nové podmínky registrace v souladu s nařízením GDPR:

Souhlas se zpracováním osobních údajů

dle čl. 6 odst. 1 písm. a) a čl. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/EC ("GDPR")

Pan/Paní ...................................., nar.: ...................., bytem: ................................................................. ("Vy")

tímto svobodně a dobrovolně uděluje Souhlas se zpracováním osobních údajů ("Souhlas")

Marku Šolcovi, H.E.A.T. Centrum Litoměřice, se sídlem Střekovské nábřeží 861/15, 400 03 Ústí nad LabemI, IČO: 87817667, kontaktní e-mail: info@heat-litomerice.cz ("My")

jak je specifikováno níže v tomto dokumentu. 

I. Které osobní údaje, proč a jak o Vás zpracováváme?

Tímto souhlasíte, abychom zpracovávali tyto kategorie Vašich osobních údajů/Vaše osobní údaje ("Osobní údaje"):

 • Identifikační údaje: klient - jméno, příjmení
 • Kontaktní údaje: číslo telefonu, emailová adresa.
 • Další údaje: bankovní spojení, platební karta

Předmětem zpracování mohou být i následující zvláštní kategorie osobních údajů:

 • zdravotní stav klienta - překážky ve cvičení

Vaše Osobní údaje budeme zpracovávat pro tyto účely:

 • přihlášení do rezervačního systému a následné rezervace lekcí H.E.A.T. Programu
 • telefonické kontaktování a informování vztahující se k aktivitám centra

Vedle výše uvedených účelů, které tvoří funkční celek a bez jejich provázanosti a udělení souhlasu pro všechny z nich, nelze naše služby poskytovat, můžete také dobrovolně zvolit jeden z níže uvedených vedlejších způsobů užití Vašich Osobních údajů, které však pro platné uzavření tohoto souhlasu nejsou povinné a slouží pouze k dalšímu zkvalitňování našich služeb či k poskytování služeb doplňkových. Volbu je možné provést zaškrtnutím jednotlivého políčka:

 • Využití Vašeho e-mailu pro zasílání pravidelných newsletterů pomocí externí e-mailingové služby (předpokládáme Mailchimp)
 • Využití fotografií klienta na webu www.heat-litomerice.cz
 • Využití videa klienta na webu www.heat-litomerice.cz
 • Využití fotografií a videa klienta pro sociální sítě (Facebook, Instagram) systému

Vaše Osobní údaje budeme zpracovávat na základě tohoto Souhlasu

II. Komu Vaše Osobní údaje poskytneme?

Vaše Osobní údaje pro nás v rámci zvyšování kvality našich služeb a zajišťování některých činností budou zpracovávat zpracovatelé, kteří nám poskytují

 • Rezervační online systém 
 • serverové, webové, cloudové nebo IT služby;

S ohledem na měnící se osoby poskytovatelů některých služeb není možné uvést všechny tyto zpracovatele Osobních údajů jmenovitě. Aktuální seznam konkrétních příjemců Osobních údajů můžete vyžádat e-mailem na info@heat-litomerice.cz

 • Vaše osobní údaje tak, jak je zadáte do systému jsou uloženy na serverech společnosti

III. Kde nás můžete kontaktovat?

Kdykoliv nás můžete kontaktovat na adrese uvedené v hlavičce tohoto Souhlasu nebo v naší provozovně U Školy 5/1, 412 01 Litoměřice nebo na emailové adrese: info@heat-litomerice.cz

Na výše uvedené kontaktní adresy se můžete obrátit v případě jakýchkoliv Vašich podnětů ke zlepšení našich služeb, v případě stížností na kvalitu našich služeb či v případě uplatnění Vašich práv.

III. Jak dlouho budeme Vaše Osobní údaje zpracovávat?

Tento Souhlas udělujete na dobu trvání poskytování služeb mezi Vámi a námi a dále po dobu maximálně 10 let od ukončení poskytování služeb.

IV. Můžu souhlas odvolat?

Souhlas můžete kdykoliv odvolat, tudíž tak lze učinit i před skončením výše uvedených skutečností. Souhlas můžete odvolat prostřednictvím e-mailu, který odešlete na adresu info@heat-litomerice.cz

Odvoláním Souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházející ze Souhlasu, který jste udělil před jeho odvoláním. Po skončení platnosti Souhlasu v souladu s tímto článkem Vaše Osobní údaje smažeme, pokud pro jejich další zpracování nebude existovat jiný zákonný důvod.